free website maker

Gwreiddiau i dyfu, adenydd i hedfan...
Roots to grow, wings to fly...

Cyfeiriad - Address

Ysgol Gynradd Kingsland
Ffordd Cyttir 
Caergybi, LL65 2TH

Cyswllt - Contacts

Email: ysg2176a@ynysmon.gov.uk
Phone: 01407 763 295 

Links

Cyngor Sir Ynys Mon
Anglesey County Council